Wat zie je over het hoofd?

Het heilige huwelijk

Wat je aantrekt ben jij, is het deel waar je naar verlangt.

Het deel dat aanbeden wordt, en waarvan wordt gedacht dat het te krijgen en te verliezen is.

De ander is naast jou, de ander is boven jou of de ander is onder jou. Maar er is uiteindelijk helemaal niemand anders.

Reflectie

Er is alleen een reflectie van een expressie van energie. Die in een lichaam wordt omgezet en die de persoon ziet als iets buiten zich zelf. Het zelf dat denkt dat het afgescheiden is en zich binnen de relatie identificeert met het persoonlijke.

En dat kunnen we een relatie, een huwelijk noemen, maar het is alleen een dynamiek van komen en gaan van patronen die nergens heen gaan. Maar die geïnterpreteerd worden vanuit de rol van partner.

En die op zijn beurt weer bevestigd worden door de ander die precies hetzelfde ziet of zoekt in jou. Namelijk dat jij nodig bent om de ander op te vullen. Want er wordt verlangd naar verbinding door naar buiten te kijken. Door in de ogen te kijken, naar het thuis dat altijd aanwezig is.

De dualiteit van alle dingen

Maar waar werkelijk naar verlangd wordt is het thuis dat in alle ogen verschijnt, dat in alle blaadjes klinkt, dat in en door de lucht zweeft, dat in alle pijn, woede, en frustratie aanwezig is.

Het enige mogelijke huwelijk dat voor altijd is en niet begint noch eindigt is het huwelijk van de dualiteit van alle dingen, mensen en verschijningen.

Want dit huwelijk is geen huwelijk, het is het wegvallen van het huwelijk, het verlangen opgevuld te worden valt weg in het enige. De ruimte van alles en niets tegelijkertijd. Het zwemt in de ogen van verdrietige kinderen, het dartelt in de wollige lammetjes in de wei, het aait de neergeslagen blikken van verlegenheid.

De ring van eenheid

En er is niets anders dan dit huwelijk. Het is het enige, het oneindige, het vervulde en het nooit verlatende. Je kunt van dit huwelijk niet scheiden, noch kun je het aangaan. Het is de witte bladzijde in het boek achter de woorden die alles omsluiten, die alles dat geschreven staat omgeven en uitdrukken.

Emoties, kennis, verlangens, onvermogen, angst, mysterie, verhalen, verwondering. Alles wordt omvat door dat ene, het enige, de leegte die vol is. Voller dan vormen, voorbij aan woorden, voorbij aan gedachten.

 

Share